← Mer tips

Hva er INSTA 800?

30. januar 2024

INSTA 800

INSTA 800, eller norsk standard for renholdskvalitet, er en metodikk utviklet i Skandinavia for å måle og opprettholde høy standard i renhold. Denne standarden brukes for å angi en ønsket kvalitet på renholdet og til å kontrollere oppnådd rengjøringskvalitet i alle typer bygninger og lokaler. Den er uavhengig av hvilken rengjøringsmetode, hvilket system som brukes og rengjøringshyppigheten.

Hovedpunkter i INSTA 800

Standarden består av to deler

  • Del en beskriver et system for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet.
  • Del to gir krav til sertifisering av organisasjoner og personer som bruker del en, NS-INSTA 800-1

Standarden beskriver to hovedprinsipper: Visuell kontroll og kontroll med måleinstrumenter. For et bestemt rengjøringsarbeid kan det være aktuelt å benytte enten visuell kontroll eller kontroll med måleinstrumenter, eller en kombinasjon av disse. De instrumentelle målemetodene kan være et supplement for spesielle typer lokaler innenfor for eksempel elektronikk-, legemiddel- eller næringsmiddelindustrien der kunden stiller særlige kvalitetskrav, eller der det er lovkrav som skal overholdes.

Fordeler med å bruke INSTA 800 i rengjøring

  • Kvalitet: Med klare kriterier og regelmessige kontroller, sikres en konsekvent høy standard på renholdet.
  • Kostnadseffektivitet: Bedre planlegging og ressursbruk fører til lavere kostnader over tid.
  • Tilfredshet: Et rent og godt vedlikeholdt miljø øker trivselen og produktiviteten.
  • Omdømme: For bedrifter betyr bruk av en slik standard også et løfte om kvalitet og ansvar overfor kunder og samarbeidspartnere.

Ta kontakt med oss i TJ Renhold for en hyggelig prat om hvordan vi kan hjelpe din bedrift med renhold etter INSTA 800 standarden.

← Mer tips